19 maja 2024

mimaaudio.pl

Produkcja dźwięku, muzyka i instrumenty

Pozytywne wykorzystanie kultury hip-hopu i muzyki rap w resocjalizacji.

Rap często jest odbierany przez ludzi jako muzyka wulgarna, nawołująca do przemocy, próbowania używek. W tym przekonaniu jest dużo racji, gdyż istnieje wiele tworów muzyki rap, których treść lub zachowanie samych artystów ma na celu sprowadzić odbiorców na drogę bezprawia (Wojnowska, 2018). Można rzec, że bierze się to stąd, iż sama kultura hip-hopu wywodzi się z ubogich dzielnic, slumsów, gdzie zachowania dewiacyjne i patologiczne są na porządku dziennym.

Koncert dla małp. Powodem pandemia koronawirusa

Dlatego też, często nieletni przestępcy utożsamiają się z tą muzyką. Czują, że jest adekwatna do ich myśli, oraz poczynań. Dlatego też, wybranie piosenek z gatunku rap o pozytywnym wydźwięku może znacznie ułatwić resocjalizację, gdyż nie będzie ona wypierana przez nieletnich przestępców. Sami osadzeni będą mogli łatwiej utożsamić się z muzyką, gdy będzie im bliska (Konopczyński, 2009 za: Wojnowska, 2018). Muzyka występująca w kulturze hip-hopu jest przykładem wyrażenia nasilonej twórczości ekspresji, poprzez tekst piosenki, jednostka może wyrazić samego siebie oraz rozwijać się społecznie i emocjonalnie. To też może pomóc wychowawcy zrozumieć wychowanka w ośrodkach zamkniętych.

Copyright © All rights reserved.