19 maja 2024

mimaaudio.pl

Produkcja dźwięku, muzyka i instrumenty

Jaka głośność jest bezpieczna?

Ucho to fascynujący narząd, któremu nie poświęcamy wystarczająco dużo uwagi. Tak wiele osób uważa swój słuch za pewnik, dopóki nie jest za późno. Ale czy wiedziałeś, że narażenie na głośne dźwięki może uszkodzić Twój słuch? Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie: „Czy basy są szkodliwe dla uszu?”. I choć pokusa słuchania muzyki na bardzo wysokim poziomie głośności jest zrozumiała, nawyk ten może prowadzić do trwałej utraty słuchu.

Ubytek słuchu dotyka milionów ludzi

Utrata słuchu może być spowodowana wieloma czynnikami: wiekiem, genetyką, długotrwałym narażeniem na wysoki poziom hałasu, a nawet niektórymi chorobami. Jeśli przez dłuższy czas słuchasz muzyki w słuchawkach na bardzo wysokim poziomie głośności, również możesz uszkodzić swój słuch.

Czy wiesz, ile milionów ludzi cierpi z powodu jakiejś formy ubytku słuchu? Jest to porażająca statystyka, a wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa liczba ta będzie się tylko pogarszać. O zdrowie uszu zadbasz z portalem dolegliwosci.pl Około 8 milionów Polaków w wieku 20-69 lat ma ubytek słuchu lub upośledzenie słuchu w jakiejś formie. Zaufaj nam, gdy mówimy, że nie chcesz być jednym z nich. Imprezy, koncerty i festiwale to główni winowajcy, i nie mówimy tu tylko o tym, jak głośne są te imprezy, ale także o tym, jak długo się ich słucha.

Jaka głośność jest bezpieczna?

Uszkodzeniu słuchu spowodowanemu hałasem można w 100% zapobiec, ale należy uważać na poziom dźwięku, na który jest się narażonym.

Im głośniejszy jest dany dźwięk, tym krócej można go bezpiecznie słuchać bez uszkodzenia uszu. Na przykład, jeśli słuchasz muzyki o głośności 85 decybeli (dB), możesz bezpiecznie słuchać jej do ośmiu godzin. Jeśli jednak głośność wzrasta do 95 dB, czas ten znacznie się skraca.

Każde przekroczenie 100 dB jest niebezpieczne i może spowodować natychmiastowe uszkodzenie słuchu – dlatego właśnie kluby i koncerty są tak ryzykowne! 120 dB to poziom hałasu odpowiadający wystrzeleniu rakiety, co oznacza, że Twoje uszy są w niebezpieczeństwie, jeśli będziesz narażony na taki hałas.

Należy pamiętać, że długotrwałe narażenie na hałas o natężeniu powyżej 85 dB może spowodować utratę słuchu. Jeśli jednak jesteś narażony na hałas o natężeniu 85 dB tylko kilka razy w tygodniu lub miesiącu, mało prawdopodobne jest, abyś doznał długotrwałego uszkodzenia słuchu.

Zamiast tego wystąpi krótkotrwały ubytek słuchu, który jest tymczasowy i dotyczy tylko częstotliwości dźwięków, na które byłeś narażony. Tego rodzaju uszkodzenie nie powoduje trwałego upośledzenia słuchu, ale może być uciążliwe dla osób o wrażliwych uszach, które łatwo ulegają podrażnieniom w wyniku hałasu.

Copyright © All rights reserved.